Voorwaarden Win 1 jaar gratis carwash - Carwash Van Brussel: De grootste carwash van Lokeren

Voorwaarden Carwash Van Brussel  Win 1 jaar gratis carwash actie

Dit reglement is van toepassing op de ‘Carwash Van Brussel – Win 1 jaar gratis carwash’.
De actie start op 1 maart 2024 en eindigt op 17 maart 2024. Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de nieuwsbrieven van Carwash Van Brussel en het klanten voordeelprogramma. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende e-mail of door een mail te sturen aan info. 

Deelname aan de Carwash Van Brussel 1 jaar gratis carwash actie is gratis. Voor het meedoen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld (ten minste: voornaam, achternaam, kenteken en postcode). Voor het mee doen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Carwash Van Brussel en partners of familie van deze medewerkers.

Alle deelnemers) maken kans op één van de volgende prijzen: Hoofdprijs: één jaar gratis autowassen bij Carwash Van Brussel t.w.v. € 432,00 (1x)

Overige prijzen: Eldi Lokeren waardebon t.w.v. € 150 (1x) TotalEnergies Lokeren waardebon t.w.v. € 150 (1x) Tante Latje waardebon x t.w.v. € 150 (1x) Waspas t.w.v. € 50,00 (3x)  Gratis wasbeurt Het Beste t.w.v. € 19,00 (10x) 

Gewonnen hoofdprijzen kunnen tot 3 maanden na deelname worden opgeëist. Prijswinnaars ontvangen een instructie e-mail na deelname. Wanneer Carwash Van Brussel binnen 3 maanden geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de gewonnen prijs.
Voor de ‘gratis wasbeurt’ geldt de hiervoor genoemde termijn van drie maanden niet. Deze prijzen hebben een beperkte geldigheid. De exacte geldigheid staat op de e-mail die wij versturen. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor geld en niet inwisselbaar voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. 

De aanwijzing van de winnaars geschiedt op onpartijdige wijze door willekeurige computerselectie. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Carwash Van Brussel zal zorg dragen voor het inhouden en aangeven van eventueel verschuldigde kansspelbelasting. 

De winnaars worden na het einddatum van de actie per e-mail op de hoogte gesteld. De prijzen worden uiterlijk 1 maand na afloop van de actieperiode uitgereikt.

Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@carwashvanbrussel.be. 

Verwerking van persoonsgegevens

Door de button ‘Ik doe mee’ aan te klikken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Win 1 jaar gratis carwash actie zijn de voor- en achternaam, e-mailadres, kenteken en postcode van de Deelnemer. 

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door Carwash Van Brussel wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door  Carwash Van Brussel worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Win 1 jaar gratis carwash actie. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Win 1 jaar gratis carwash actie te waarborgen en Carwash Van Brussel in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Win 1 jaar gratis carwash actie na te komen. En om deelnemers commerciële aanbiedingen te laten ontvangen van Carwash Van Brussel. 

Deelnemers die hun toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Win 1 jaar gratis carwash actie en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen. 

Carwash Van Brussel garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van Carwash Van Brussel. Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen zijn. 

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Win 1 jaar gratis carwash actie. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan info@carwashvanbrussel.be of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt gevoegd. 

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via info@carwashvanbrussel.be. 

Aansprakelijkheid 

De organisatie en partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

Privacy Statement 

De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de Carwash Van Brussel 1 jaar gratis carwash actie en eventuele andere acties van Carwash Van Brussel, waaronder het versturen van commerciële e-mails van Carwash Van Brussel. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site. 

Algemeen 

De organisatie en partners behouden zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen. 

Medewerkers van de organisatie en partners zijn uitgesloten van deelname. 

Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden. 

Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen Rechtbank. 

Deze algemene actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via info@carwashvanbrussel.be.